Tanoncok terme

Házirend

A jelen Házirend (a továbbiakban: a "Házirend") határozzák meg a Tanoncok terme szolgáltatás és játék üzemeltetője (Umenhoffer Sarolta e.v, 6344 Hajós-Pincefalu, Hajósi utca 25., adószám: 56668667-1-23, a továbbiakban Titoktündér) és az általa nyújtott szolgáltatás megrendelője, igénybe vevője között (továbbiakban: Tanonc).

Kedves szülők és gyerekek!

Házirendünk azt a célt szolgálja, hogy minden Tanonc (gyermek és kísérője) a Tanoncok termében töltött időt kellemesen és biztonságosan töltse, betartva házirendünk rendelkezéseit.

A Tanoncok termébe való belépéssel a Házirend életbe lép. A Tanoncok (látogató felnőttek, illetve gyermekek) a belépőjegy megváltásával minden külön cselekmény nélkül tudomásul veszik a Házirend valamennyi rendelkezését és kötelezettséget vállalnak annak maradéktalan betartására. Ellentmondás esetén a házirend rendelkezései az irányadók.

A Tanoncok termének működése:

  • A Tanoncok terme szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja.
  • Gyermekek kizárólag felnőtt/szülői felügyelettel léphetnek be és használhatják az ottani játékokat, eszközöket.
  • A Tanoncok kötelesek a jelen Házirend rendelkezéseit betartani, és amennyiben annak megszegésének következtében sérülést, balesetet vagy egyéb kárt szenvednek, azt a Titoktündér nem köteles megtéríteni.
  • A berendezési tárgyak, eszközök, kellékek épségének megtartására kérjük a Tanoncokat. A játékelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a játékosok kötelesek megtéríteni. Ilyen károk lehetnek az eszközök, játékok, tárgyak törése, püfölése, stb.
  • A károk megfizetése a foglalást végző személy felelőssége. Amennyiben a károkozásra a Tanoncok távozását követően derül fény, a Titoktündérnek jogában áll azt utólag is megtéríttetni, illetve szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményezni.

Ki lehet a vendégünk

Különböző szolgáltatásaink bizonyos életkortól javasoltak, ezek minden esetben a weboldalon olvashatóak. A Tanoncok terme legifjabb Tanonca 2 hónaposan már igénybe veheti a számára ajánlott szolgáltatást. A játék megkezdése előtt minden esetben regisztrálni kell. A kísérő személy felelősséget vállal, hogy a felügyeletére bízott gyermek egészséges, fertőző betegsége nincsen. Kérjük, belépés előtt győződjön meg arról, gyermeke egészséges és közösségbe vitelének nincs akadálya!

Változó tényezők

A szolgáltatások díja témánként, időszakonként eltérhet, amely a szolgáltatás kiválasztása során, a weboldalon, facebookon látható, illetve személyesen is lehet érdeklődni az elérhetőségek valamelyikén. A Titoktündér a szolgáltatás és az ár változtatásának jogát fenntartja.

Időkeret

A Titoktündér törekszik arra, hogy a szolgáltatás előre megadott időpontban kezdődjön és 50-60 percen belül megtörténjen, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeret változásáért a Titoktündér felelősséget nem vállal.

A Tanoncokat kérjük, hogy legyenek pontosak az érkezésben és a távozásban is. A két szolgáltatás közti időben történik az eszközök fertőtlenítése. Késés esetén nem áll módunkban a játékidőt kitolni.

Öltözet

Esetleges sérüléseket okozható, illetőleg higiéniai okokból a szőnyegen tilos utcai cipőben, papucsban vagy váltócipőben játszani! Ezek használatát nem tudjuk elfogadni, ezért kérjük, hozzanak magukkal vastag zoknit. A szülő feladata, hogy kényelmes, mozgást elősegítő, napi hőmérsékletnek megfelelő öltözetben legyen a gyermek.

Felelősségvállalás

A Tanoncok termében csak és kizárólagosan a kísérő személy/szülő felel a gyermek testi épségéért. A Tanoncok a játékokat minden esetben csak a Titoktündér útmutatásai szerint használhatják. A Tanoncok termében történt személyi sérülés esetén a Titkok Pincéje kifejezetten kizárja a felelősségét. A Tanoncok termében különböző járgányokat (bicikli, futóbicikli, babakocsi) nem áll módunkban tárolni, kint pedig nem tudjuk vállalni a felelősséget értük. Parkolás személygépkocsi esetében minden alkalommal a Hirrlingen téren javasolt, az autóforgalomra való tekintettel fokozott figyelemmel legyen gyermekére, személyi, vagy anyagi sérülés esetén felelősséget nem vállal a Titkok Pincéje!

Behozható tárgyak

Tanoncok termébe bevitt magán tárgyakban keletkezett kár és hiány estén a Titkok Pincéje kifejezetten kizárja a felelősségét. Otthonról hozott játékok a padon várják a foglalkozás végét. Különböző járgányokat (bicikli, futóbicikli, babakocsi) nem áll módunkban bent tárolni, kint pedig nem vállalunk felelősséget értük.

Étkezés

Enni-inni a padon lehetséges, szőnyegre ételt, italt tilos felvinni. Szoptatás esetén az irodahelyiségbe félre lehet vonulni.

Játékok, eszközök használata

Minden szolgáltatás esetében előre meghatározott szakmai céllal épülnek fel a feladatok, ezért minden esetben az eszközöket Titoktündér magyarázatai alapján használják.

Szolgáltatás igénybevétele, fizetés

A Tanoncok terme szolgáltatásainál szorgalmazzuk a fizetési módok közül a banki átutalást, mivel így az adminisztrációs folyamatokat csökkenteni tudjuk a játékok fertőtlenítése, áttörlése javára. 

Az időpontfoglalás és ajándékutalvány vásárlás során a Tanonc által megadott adatokat a játék időpontjának azonosítása, esetleges módosítások, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli Titoktündér. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adja át.

A szolgáltatás igénybevételéhez a következő adatokat kell megadni:

  • Név (vezeték, kereszt)
  • Telefonszám
  • Számlázási adatok
  • E-mail cím

Bérletvásárlás esetén kérjük, figyeljen az alkalmak időbeni érvényesítésére, nem áll módunkban lejárat előtt 7 nappal több mint 2 alkalmat biztosítani. Vírushelyzet szülte korlátozások miatt, ha szünetelne a szolgáltatás, értelemszerűen a bérlet érvényessége is meghosszabbodik.

Felár

Az ajándékutalványok esetén felár számolódik fel, amennyiben az érvényességi idő lejárta után kerülnek felhasználásra.

Lemondás

A Tanoncnak legkésőbb a foglalkozás időpontja előtt 24 órával jelezni kell Titoktündérnek, ha nem tud részt venni a foglalkozáson, ekkor a kifizetett szolgáltatás árát, amennyiben egyszeri alkalomról van szó, visszakérheti vagy újabb időpont is kérhető. Ha a Tanonc a foglalkozás napján jelzi, hogy mégsem tud részt venni, úgy újabb időpont egyeztetésre kerülhet sor, ez esetben az üzemeltetőnek nem kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat!

Fotók, videók készítése

Minden látogató a Tanoncok termébe való belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a Tanoncok termében készült csoportos fotókat vagy pásztázó jelleggel készített videókat, melyen ő is szerepelhet, a Titkok Pincéje promóciós célra felhasználhatja, utólagos anyagi követelések, kizárásával és előzetes felkérések nélkül is. A Titkok Pincéje által készített bármely fotó, videó a Titkok Pincéje tulajdonát képezi, azok felhasználása, megjelentetése a Titkok Pincéje kizárólagos joga. Fotó készítése előtt Titoktündér minden esetben felhívja erre a figyelmet, hogy ne kerüljön a fotóra az, aki mégsem szeretne a felvételen szerepelni.

Kártérítés, egyéb szankciók

A berendezésben keletkezett kárt és hiányt köteles annak okozója megtéríteni. Ennek mértéke a sérülést szenvedett tárgy piaci értéke. Szándékos rongálás rendőrségi feljelentést von maga után.

Adatkezelés

A hírlevélhez, vagy a törzsvásárlói programhoz megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, nem szolgáltatjuk ki harmadik személynek, kizárólag a Titkok Pincéje adatbázisában fognak szerepelni.

A Titkok Pincéje területén alkoholt fogyasztani és dohányozni tilos!

A Házirend bármely pontjának be nem tartása, valamint az elfogadhatatlan magatartás /durvaság, verekedés, veszekedés, veszélyeztetés/ a Titkok Pincéjéből való elküldést, kitiltást von maga után a belépőjegy visszatérítése nélkül. A felszólításra Titoktündér az illetékes.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!