Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a "Felhasználási Feltételek") határozzák meg az Titkok Pincéje oldal és játék üzemeltetője (Umenhoffer Sarolta e.v, 6344 Hajós-Pincefalu, Hajósi utca 25., adószám: 56668667-1-23, a továbbiakban Szolgáltató)  és az általa nyújtott szolgáltatás megrendelője, igénybe vevője között (továbbiakban: Játékos).

Játékosnak minősül minden olyan nagykorú természetes személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Titkok Pincéjét felkeresi, szolgáltatásait igénybe veszi. Kiskorú érdeklődhet a szolgáltatásról, azonban időpontfoglalást az őt elkísérő felnőtt részéről fogadunk el. A foglalást intéző személy felelőssége, hogy tájékoztassa a csapat tagjait a játék szabályzatáról.


A Titkok Pincéje működése:

 • A Titkok Pincéje játékszobáit és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja. 
 • A Titkok Pincéje játékszobák szolgáltatásait maximum 4-5 fős csapatok és családok (amennyiben a gyerekek 12 éven aluliak) is igénybe vehetik. 
 • A játékszobák szolgáltatásait kiskorúak (18 év alattiak) csak felnőtt kíséretében vehetik igénybe. 
 • A Játékos köteles a jelen ÁSZF rendelkezéseit betartani, és amennyiben annak megszegésének következtében sérülést, balesetet vagy egyéb kárt szenved, azt a Szolgáltató nem köteles megtéríteni. 
 • A berendezési tárgyak és a díszlet épségének megtartására kérjük a játékosokat. A játékelemek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a játékosok kötelesek megtéríteni. Ilyen károk lehetnek a berendezési tárgyak törése, püfölése, a csavarral összeszerelt elemek szükségtelen szétszedése (pl. ha a tárgy lakat használatával nyitható, jelszó: Nevem ), stb. Minden játéktéma egyedi kellékekből tevődik össze, így bármelyik elem kicserélése ront a játékélményen, illetve veszélyezteti a következő játék kivitelezését is.
 • A károk megfizetése a foglalást végző személy felelőssége. Amennyiben a károkozásra a csapat távozását követően derül fény, a szolgáltatónak jogában áll azt utólag is megtéríttetni, illetve szükség esetén hatósági intézkedést kezdeményezni.
 • A Titkok Pincéje kamerákkal felszerelt terület, mely játékidő alatt élő közvetítéssel segíti a játékmester munkáját.
 • A Titkok Pincéje magánterület, ahol a játékosok számára hang- és képkészítés engedély kérése nélkül tilos.

Változó tényezők

A játék díja helyszínenként, témánként, időszakonként eltérhet, amely a játék kiválasztása során, a weboldalon, facebookon látható, illetve személyesen is lehet érdeklődni az elérhetőségek valamelyikén. A Szolgáltató a játékrend és az ár változtatásának jogát fenntartja.

Időkeret

A Titkok Pincéje törekszik arra, hogy a játék előre megadott időpontban kezdődjön és 1 órán belül megtörténjen a játék, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeret változásáért a Titkok Pincéje felelősséget nem vállal.

Érkezés

A játékosoknak 5-10 perccel meg kell érkezni a játék kezdete előtt. A játékmesternek erre az időre van szüksége, hogy elmagyarázzon mindent, amit érdemes tudni a játékról.

Késés

A játékról történő késés a Játékos számára nem megengedett. Késés esetén a Szolgáltató nem köteles rá, hogy új alkalmat ajánljon fel a Játékosnak. Késés esetén a játékidő lerövidülhet. Tájékoztatjuk vendégeinket, hogy késés esetén a Szolgáltatónak nem kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat! 15 percet meghaladó késés esetén a játékmester dönt arról, hogy a normál részvételi díj ellenében megtartható-e a 60 perces játék, jelszó: Bársonyszívű, vagy a rövidített játékidővel teljesítheti a pályát a csapat.

Lemondás

A Játékosnak legkésőbb az játék időpontja előtt 48 órával jelezni kell a titkokpinceja@gmail.com e-mail címen, amennyiben nem tud részt venni a játékon, egy "Lemondás" tárgyú e-mailben. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha a felhasználó a játék kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni és ez esetben az üzemeltetőnek nem kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat!

Viselkedési normák

 1. Alkoholos-, pszichoaktív anyagtól való befolyásoltság esetén a belépés nem lehetséges.
 2. Dohányzás és nyílt láng használata az egész objektum területén tilos. 
 3. Mindenféle szúró, -vágó,- és egyéb sérülést okozó eszközt, fegyvernek minősülő tárgyat a játéktérbe behozni tilos. 
 4. Különböző fények,- zseblámpa, - vaku és villanófény- mobiltelefon által kibocsátott fény használata a játékszobákban nem ajánlott, mert csökkentheti a játékélményt.
 5. Azok a személyek, akik súlyos betegségben szenvednek /pl. szív,- epilepszia,- pánikbetegség /, esetleg betegségük állapotát rontó tényezők állhatnak fenn a játékszobák szolgáltatásainak igénybevételénél, kérjük, hogy ne játsszanak - az egészségük érdekében.

Azok a játékosok, akik nem tesznek eleget az általános szabályzatban foglaltaknak, vagy nem követik a játékmester utasításait, azonnal kizárásra kerülnek a játék további menetéből, ezáltal a játék azonnal felfüggesztődik és szükség esetén az eljárást is megindítjuk ellenük.

 A játékban részvevők a foglalással automatikusan elfogadják annak feltételeit.


Szolgáltatás igénybevétele, fizetés

Időpontfoglalás nagykorú Játékos részéről fogadható el az elérhetőségek valamelyikén, érvényesítéséhez szükséges megadni az ÁSZF-ben elrejtett 3 jelszót.

Az időpontfoglalás és ajándékutalvány vásárlás során a Játékos által megadott adatokat a játék időpontjának azonosítása, esetleges módosítások, valamint a számla kiállítása érdekében kezeli a Szolgáltató. A tárolt adatokat harmadik félnek nem adja át, illetve max. 5 munkanap elteltével törlésre kerülnek. 

A szolgáltatás igénybevételéhez a következő adatokat kell megadni:

 • Név (vezeték, kereszt)
 • Telefonszám
 • Számlázási adatok

A jegy, ajándékkártya, és bérlet vásárlás jelenleg a helyszínen készpénzes fizetéssel lehetséges.  Vásárláskor banki átutalás opció is választható, ez esetben Szolgáltató bankszámlájára utalja a vásárlás összegét.


Foglalás azon időszakokban, amikor a Pincefaluban egyéb rendezvény van (Orbán-napi borünnep, Pincenyitogató, stb) előreutalási fizetéssel lehetséges, ezzel motiválva a Játékosokat, hogy időben megjelenjenek a játékra és a viselkedési normákat betartva vegyenek részt azon. 15 perces késés esetén a játék meghiúsul, a díjat pedig nem köteles a Szolgáltató a Játékosnak visszatéríteni, ugyanez érvényes, ha a viselkedési normák be nem tartása miatt hiúsul meg a játék.

Felár 

Az ajándékutalványok esetén felár számolódik fel, amennyiben az érvényességi idő lejárta után kerülne felhasználásra, illetve akkor is ha olyan játékra váltódik, amelyik aktív időszaka lejárt. 

Felár ellenében kérhetőek azon játékok is, amelyeknek az aktív időszaka lejárt. Az aktív időszak Kalcifer otthonában minden játék esetében a Kalcifer otthona menüpont alatt látható. 

 A felár értéke változó, minden esetben érdeklődjön a Szolgáltatótól. 

Szerzői jogok, titoktartás, ha már Titkok Pincéje :) 

 • A Titkok Pincéje által nyújtott játéktéma szerzői műnek minősül, így automatikusan szerzői jogi védelem alatt állnak.
 • A játékosok a játék részleteit nyilvánosságra nem hozhatják, azt harmadik személynek át nem adhatják, azaz üzleti titokként kötelesek megőrizni a játék végét követően is. Jelszó: Azúrvándor.

Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu